Уманський НУС | сьогодні: 15.09.2018

Економіка

 

1 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Стан та напрями вдосконалення маркетингу овочів у сільськогосподарських підприємствах Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 631.1.027:631.115.13:635.1/.8, стор. 152-162, завантажень (85)
2 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та тенденції розвитку санаторно-курортної галузі України Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 338.484, стор. 143-152, завантажень (74)
3 Колотуха С.М.
Бечко В.П.
Мельник К. М.
Механізм удосконалення банківського кредитування аграрних підприємств Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 631.893:631.874.2, стор. 128-143, завантажень (68)
4 Жарун О. В. Проблеми залучення іноземних інвестицій Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 339.727.22 (477), стор. 120-128, завантажень (70)
5 Тулуш Л.Д. Квазіакумуляція ПДВ як інструмент стимулювання розвитку пріоритетних видів сільгоспдіяльності Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 336.22 : 631.16, стор. 100-120, завантажень (98)
6 Прокопчук О.Т. Сучасний стан та тенденції розвитку системи страхування сільськогосподарських культур в Україні Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 368:368.54(477), стор. 86-100, завантажень (71)
7 Боровик П.М.
Сліпченко В.В.
Трансформація механізму спавляння єдиного податку з субєктів малого та аграрного бізнесу Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 75-86, завантажень (64)
8 Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Корнега А. О.
Роль кредиту в системі розширеного відтворення суб'єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 336. 77., стор. 65-75, завантажень (82)
9 Бечко П. К.
Лиса Н.В.
Попиченко Д.А.
Роль фінансової політики в системі управління оборотними активами суб’єктів господарювання аграрної галузі Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 631.16:658.153, стор. 53-65, завантажень (73)
10 Прокопчук О.Т.
Мельник К. М.
Гузар Б.С.
Особливості страхових продуктів для аграрного сектору економіки Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 368:368.5.631(477) , стор. 32-44, завантажень (69)
11 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Барабаш Л.В.
Особливості розвитку та функціонування кредитного ринку України Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 336.77.067.21.004.14 (477), стор. 22-32, завантажень (55)
12 Школьний О.О. Розвиток “зеленої” логістики європейських міст Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 338.49:502.315:658.7, стор. 14-22, завантажень (59)
13 Непочатенко О.О.
Власюк С.А.
Бондаренко Н. В.
Реалії та перспективи банківського кредитування Випуск №91. Частина 2 2017, УДК: 336.71, стор. 6-14, завантажень (90)
14 Бинковська-Голаса У. Споживання електроенергії в сільському господарстві проти інших секторів народного господарства Польщі Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 631.24.243, стор. 195-201, завантажень (71)
15 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Проблеми виробництва м’яса яловичини в Україні Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 338.43:636.033, стор. 187-195, завантажень (101)
16 Роєнко О.А.
Дяченко М.І.
Методичні підходи визначення орендної плати за майно в адміністративно -територіальних одиницях Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 65.012:339.187.6 (1-22), стор. 181-187, завантажень (146)
17 Завадка Ж. Агротуризм готелів Польщі та їх використання в 2011-2015 роках Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 338.23, стор. 174-181, завантажень (72)
18 Мельник В. В.
Бобко В. В.
Поліщук О.М.
Актуальні проблеми розвитку малого інноваційного бізнесу в Україні Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 321.01, стор. 167-174, завантажень (76)
19 Богачик П.П. Економічні підходи до оцінки конкурентної стратегії сільськогосподарських підприємств у збутовій діяльності Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 332.154:631.11:339.16, стор. 155-167, завантажень (72)
20 Новак І.М. Структурні диспропорції розвитку інвестиційного процесу Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 330.322, стор. 148-155, завантажень (63)
21 Невлад В.Ф.
Невлад В. І.
Маркетинговий аналіз асортиментної політики сільськогосподарської продукції України Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 339.138+339.13:658.628:338.439.4, стор. 140-148, завантажень (80)
22 Прокопчук О.Т. Ринок агрострахування України: сучасний стан та перспективи розвитку Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 368.5, стор. 127-140, завантажень (154)
23 Мудрак Р.П. Продовольча безпека в умовах економічної кризи Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 338.439.62:338.124.4, стор. 115-127, завантажень (62)
24 Мельник К. М.
Колотуха С.М.
Формування та вплив кредитного портфеля на кредитний ризик комерційного банку (на прикладі ПАТ КБ «ПриватБанк») Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 336.71, стор. 105-115, завантажень (126)
25 Бечко В.П. Факторний аналіз фінансово-економічних результатів діяльності сільськогосподарських підприємств Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 631.162:657.15.003.13, стор. 92-105, завантажень (253)
26 Гарбар В.В. Реалізація обґрунтованих стратегій розвитку як запорука успішного функціонування фермерських господарств Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 631.1.016 : 303.43, стор. 83-92, завантажень (62)
27 Бечко П. К.
Мельник К. М.
Барабаш Л.В.
Бюро кредитних історій як основний чинник мінімізації кредитних ризиків Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 336.773, стор. 72-83, завантажень (88)
28 Гузар Б.С. Сучасний стан та напрями активізації інвестиційної діяльності в аграрному секторі економіки України Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 330. 322. : 338. 43 (477), стор. 61-72, завантажень (86)
29 Бечко В.П.
Прокопчук О.Т.
Оцінка сучасного стану фінансового забезпечення підприємств аграрної галузі Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 336.1:352, стор. 46-61, завантажень (80)
30 Грживач Я. Факторинг і об"єдинання грошових засобів у якості стимулювання ліквідності компанії Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 657, стор. 33-46, завантажень (70)
31 Тулуш Л.Д. Фіскальне стимулювання трансформації особистих селянських господарств у підприємницькі структури Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 336.22 : 631.16, стор. 16-33, завантажень (72)
32 Непочатенко О.О.
Бондаренко Н. В.
Власюк С.А.
Банківське кредитування як важливий чинник стабілізації економіки країни Випуск №90. Частина 2 2017, УДК: 336.71, стор. 7-16, завантажень (114)
33 Титульна сторінка Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: , стор. , завантажень (79)
34 Зміст Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: , стор. 3-5, завантажень (68)
35 Шемякіна О.М. Особливості використання сільськогосподарських земель Черкаської області Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 332.3:63(477.46), стор. 261-269, завантажень (97)
36 Парубок Н. В. Оцінка діяльності цукрових заводів Черкаської області Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 664.1:65.015.3(477.46), стор. 254-261, завантажень (135)
37 Семенда О. В. Вдосконалення економічного механізму використання земельних ресурсів у сільськогосподарських підприємствах Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 338.43:332.33:631.11, стор. 242-254, завантажень (106)
38 Мельник В. В. Формування людського капіталу як чинник інтелектуалізаціїї праці Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 321.01, стор. 234-242, завантажень (111)
39 Бечко В.П. Напрями підвищення ефективності управління кредитним портфелем комерційного банку Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 631.162:338.434, стор. 224-234, завантажень (150)
40 Чугрій Н.А. Економічна сутність та проблеми ідентифікації нематеріальних активів в обліку Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 657.421.3, стор. 217-224, завантажень (199)
41 Мазур Ю.П.
Соковніна Д. М.
Маркетингова діяльність аграрних підприємств регіону в рослинницькій галузі Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 631.1.027:631.11:633(477.46), стор. 210-217, завантажень (115)
42 Лозова О.А.
Мамотенко Д.Ю.
Сучасний стан та перспективи розвитку рекреаційного комплексу України Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 338.484, стор. 203-210, завантажень (175)
43 Головченко О.М.
Степаненко О.А.
Гострик О.М.
Методи прогнозування ймовірності виплат при наданні факторингових послуг банківськими установами Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 338.27:336.71, стор. 191-203, завантажень (132)
44 Власюк С.А. Фінансово-кредитне забезпечення сільськогосподарських товаровиробників в умовах євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 631.162:338.434, стор. 183-191, завантажень (131)
45 Бобко В. В.
Аніщенко Г. Ю.
Шляхи вдосконалення обліку виробничих процесів у садівництві Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 657 : 634.1, стор. 175-183, завантажень (129)
46 Барабаш Л.В.
Клименко Н.В.
Розвиток фінансового ринку в Україні Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 336.7, стор. 166-175, завантажень (128)
47 Щетина М. А. Формування екологобезпечного землекористування у сільськогосподарському виробництві Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 631.95, стор. 158-166, завантажень (109)
48 Харенко А.О.
Цимбалюк Ю.А.
Комплекс маркетингу сільськогосподарських підприємств Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 631.1.027, стор. 146-158, завантажень (281)
49 Скочиляс С. М. Особливості впровадження інтегрованої логістики з урахуванням ланцюга поставок Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 65.012.34, стор. 138-146, завантажень (112)
50 Мельник К. М. Інвестиційні кредити комерційних банків у фінансуванні аграрного сектора економіки України Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 354:338, стор. 127-138, завантажень (73)
51 Ратушна О.П. Роль управлінського обліку у формуванні інформаційних потоків підприємства Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 657.47, стор. 120-127, завантажень (104)
52 Мудрак Р.П.
Соковніна Д. М.
Еластичність споживчого попиту на продукцію садівництва Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 64.03:339.163:634.002.6, стор. 111-120, завантажень (138)
53 Колотуха С.М.
Кравцова Л.Л.
Теоретичні аспекти економічного змісту фінансових ресурсів сільськогосподарських підприємств Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 338.432:658, стор. 100-111, завантажень (121)
54 Гузар Б.С.
Шупило О.В.
Проблеми функціонування ринку консалтингових послуг в Україні Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 338.467(477), стор. 92-100, завантажень (224)
55 Бурляй О.Л.
Коваленко О.С.
Підопригора О.В.
Конкурентоспроможність продукції садівництва України в умовах поглиблення євроінтеграційних процесів Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 658.8 : 634, стор. 73-92, завантажень (124)
56 Прокопчук О.Т. Особливості податкової системи Великобританії Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 336.221.4, стор. 61-73, завантажень (292)
57 Лиса Н.В.
Непочатенко В.О.
Корнега А. О.
Принципи банківського кредитування Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 336.77, стор. 53-61, завантажень (135)
58 Вдовенко Л.О.
Черненко О.С.
Інформаційна складова забезпечення фінансової безпеки суб’єктів підприємництва аграрної сфери економіки Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 658.14/.17:631.11, стор. 45-53, завантажень (137)
59 Тулуш Л.Д. Посилення доходної спроможності бюджетів місцевого самоврядування за рахунок розподілу надходжень податку на доходи фізичних осіб Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 336.22 : 631.16, стор. 28-45, завантажень (114)
60 Боровик П.М.
Непочатенко О.А.
Сліпченко В.В.
Податкова підтримка сільськогосподарського виробництва в Україні через механізм справляння ПДВ Випуск №89. Частина 2 2016, УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 19-28, завантажень (127)
61 Музика Б. Б. Сучасний стан та перспективи розвитку забійних пунктів в агарній сфері України Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 637.513.1:338.432(477), стор. 334, завантажень (148)
62 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Особливості збутової діяльності сільськогосподарських підприємств: регіональні аспекти Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657.471.66:338.43, стор. 319-334, завантажень (165)
63 Семенда Д. К.
Тупчий О.С.
Фротер О.С.
Значення аграрних товаровиробників у забезпеченні розвитку сільських територій Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 63:712.24, стор. 311-319, завантажень (199)
64 Ратушна О.П. Формування та використання інформаційних ресурсів в управлінні підприємством Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657, стор. 304-311, завантажень (151)
65 Панкратова Л.А. Особливості обліку факторингових операцій в комерційних банківських структурах Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657:339, стор. 297-304, завантажень (163)
66 Гринчак О.В.
Давлетханова О. Х.
Марін Б.М.
Інформаційні технології в навчальному процесі як засіб підвищення якості економічної освіти Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 378: 681.518, стор. 287-297, завантажень (201)
67 Коренюк Л. М. Диверсифікація виробничо-господарської діяльності агроформувань Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 338.33:631.11, стор. 279-287, завантажень (187)
68 Дорошенко О.О. Трансформація структури балансу бюджетних установ у контексті модернізації системи бухгалтерського обліку в державному секторі Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657.6, стор. 272-279, завантажень (161)
69 Бондарець В.В. Особливості функціонування молокопродуктового підкомплексу Черкаської області Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 637.134 (477.46), стор. 265-272, завантажень (178)
70 Новак І.М. Ефективне інвестування економіки України через інструменти фондового ринку Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 330.322.1, стор. 257-265, завантажень (154)
71 Лемещенко Н.М.
Бурляй О.Л.
Земельний потенціал розвитку сільськогосподарських підприємств Черкаської області Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 338.433, стор. 246-257, завантажень (152)
72 Кравцова Л.Л. Проблеми формування фінансових ресурсів сільськогосподарських товаровиробників в контексті сучасних умов Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657.92:338.431 , стор. 238-246, завантажень (148)
73 Бричко А.М. Адаптація регіональної економічної системи до постійно змінних факторів внутрішнього та зовнішнього середовища Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 332.15, стор. 230-238, завантажень (149)
74 Власюк С.А. Альтернативні форми фінансового забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 631.162:338.434, стор. 219-230, завантажень (195)
75 Барабаш Л.О. Стан і перспективи розвитку виробництва плодів зерняткових культур в Україні та світі Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 330.3:631.576:634.10, стор. 213-219, завантажень (179)
76 Щетина М. А. Еколого-економічна оцінка земельних ресурсів в Черкаській област Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 504.062(477.46), стор. 206-213, завантажень (164)
77 Оляднічук Н.В. Інформаційні системи в бухгалтерському обліку Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657, стор. 198-206, завантажень (156)
78 Невлад В.Ф.
Макушок О.В.
Формування ринкових відносин в аграрній сфері економіки України Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 338.43:633.85, стор. 189-198, завантажень (179)
79 Нечипоренко В.В. Оцінка конкурентоспроможності систем АПК національного та регіонального рівнів: методологічні аспекти Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 634.8:339, стор. 182-189, завантажень (163)
80 Мельник В. В. Державне регулювання довгострокової інноваційної політики в Україні Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 321.01., стор. 175-182, завантажень (186)
81 Кретовська А.
Ягодзінський А.
Основні фактори мотивації співробітників на прикладі Мазовецького воєводства Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.23, стор. 169-175, завантажень (159)
82 Колотуха С.М.
Коваленко І.Ф.
Формування рівня заробітної плати в контексті фінансового забезпечення Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 338.24:331.2.024.012.23, стор. 159-169, завантажень (169)
83 Денис О.Б. Тенденції розвитку банківської системи України Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.71 (477), стор. 150-159, завантажень ()
84 Улянич Ю.В.
Гвоздєй Н.І.
Фінансове забезпечення інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.144.2, стор. 142-150, завантажень (183)
85 Давлетханова О. Х.
Миколайчук Я.Л.
Організація інформаційно-комунікаційного забезпечення управління виробництвом сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 334.012.32.012.61:634, стор. 134-142, завантажень (158)
86 Барабаш Л.В.
Цвілюк Р.М.
Соціальне спрямування податкового регулювання в Україні Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.22(477), стор. 125-134, завантажень (158)
87 Аніщенко Г. Ю. Облікові аспекти оцінки майна бюджетних установ Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657 : 330.5 : 332.012.324, стор. 116-125, завантажень (177)
88 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Конкурентоспроможність консервованих продуктів з плодів та овочів Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 664.8.009.12 , стор. 109-116, завантажень (184)
89 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Еколого-економічні напрями підвищення родючості та охорони якості грунтів в сільськогосподарських підприємствах Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 631.41:33, стор. 99-109, завантажень (179)
90 Прокопчук О.Т. Досвід створення податкової системи в Канаді Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.221.4, стор. 89-99, завантажень (124)
91 Грживач Я.
Ярковська К.
Роль банківського кредиту в фінансуванні інвестицій польських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.273, стор. 80-89, завантажень (158)
92 Черненко А.Ф.
Афоніна О.А.
Калькуляція при директивному плануванні діяльності Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657.1+657.47, стор. 70-80, завантажень (164)
93 Ковальський С. Групи виробників сільськогосподарської продукції, як форма консолідації виробників і сільськогосподарського виробництва Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 330.1, стор. 63-70, завантажень (195)
94 Школьний О.О. Логістично-інфраструктурне забезпечення аграрного сектору економіки Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 339.18: 338.49: 338.436.32, стор. 48-55, завантажень (175)
95 Нестерчук Ю.О.
Мельник К. М.
Напрями реалізації системи фінансової безпеки сільськогосподарських підприємств Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 330.342:631.16, стор. 39-48, завантажень (188)
96 Боровик П.М.
Гузар Б.С.
Лиса Н.В.
Вдосконалення механізмів справляння місцевих зборів в Україні Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 55-63, завантажень (156)
97 Кучеренко Т.Є. МСБО 16 «Основні засоби» відповідно до національних стандартів і податкового законодавства Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 657:006.053, стор. 33-39, завантажень (259)
98 Тулуш Л.Д. Податкова реформа у сільському господарстві: ризики та перспективи Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 336.226.1 : 631.16, стор. 20-33, завантажень (210)
99 Непочатенко О.О.
Бечко П. К.
Корнега А. О.
Кредитні ризики в системі банківського кредитування аграріїв Випуск №88. Частина 2 2016, УДК: 631.893:631.874.2, стор. 7-20, завантажень (302)
100 Феліца Б.
Кшентовська А.
Грабовська М.
Головні проблеми експортних тенденцій серед підприємств Плоцького регіону Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 339.564.2, стор. 136-147, завантажень (164)
101 Власюк С.А. Сучасні аспекти організації фінансової роботи в сільськогосподарських підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 631.162:338.434, стор. 128-135, завантажень (143)
102 Бондаренко Н. В. Пріоритетні джерела фінансово-кредитного забезпечення сільськогосподарських підприємств Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 336.77:338.43, стор. 122-128, завантажень (139)
103 Барабаш Л.В. Основи підвищення соціальної спрямованості податку на доходи фізичних осіб Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 336.22:336.226.11(477), стор. 116-121, завантажень (171)
104 Токар А.Ю.
Руда Н.С.
Продовольча безпека і значення перероблення плодів та овочів у її забезпеченні Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 338.439.02:634.1:635, стор. 111-116, завантажень (156)
105 Іванова Н. А.
Славгородська А. А.
Білявська Л. В.
Удосконалення обліку розрахунків за виплатами працівникам в аграрних підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 657+657.6:331.32, стор. 105-110, завантажень (255)
106 Пшеничнюк Т. В. Оцінка та ефективність страхування в сільському господарстві Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 368.54:368.021(477), стор. 98-104, завантажень (180)
107 Музика Б. Б. Виробництво м’яса в Україні: стан і тенденції Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 338.439.4:637.5(477), стор. 90-97, завантажень (171)
108 Визначення рівня розвитку транспортної інфраструктури сільських територій Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 65.011.2:656.078:338.49 (1 – 22), стор. 81-90, завантажень (129)
109 Желєзний М.Ф. Вдосконалення внутрішньогосподарського планування за рахунок покращення планово-економічних служб аграрних підприємств Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 331.101.3:631.15, стор. 148-153, завантажень (155)
110 Оляднічук Н.В. Бухгалтерський облік нематеріальних активів та його удосконалення Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 657, стор. 75-80, завантажень (268)
111 Кутковецька Т. О. Оцінка рівня екологічності та економічної ефективності виробництва плодоягідної продукції Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 003.12:631.95:322.15:634, стор. 65-74, завантажень (160)
112 Семенда Д. К.
Семенда О. В.
Інвестиції та їх роль у забезпеченні сталого землекористування сільськогосподарських підприємств Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 330.322:332.34:63, стор. 57-65, завантажень (193)
113 Харенко А.О.
Бобко В. В.
Виробничо-збутова діяльність сільськогосподарських підприємств щодо сої Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 338.43:631.11:633.34, стор. 48-57, завантажень (232)
114 Загребельна Н. І.
Аніщенко Г. Ю.
Практичні аспекти організації управлінського обліку на підприємствах Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 631.162:63, стор. 40-47, завантажень (199)
115 Черненко Ю. Ю. Суть і зміст поняття інтенсифікації виробництва овочів відкритого ґрунту Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 631.151.2:635.1/.8, стор. 35-40, завантажень (143)
116 Мельник В. В. Активізація та ефективне проведення інноваційної політики в сільському господарстві України Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 338.2, стор. 28-35, завантажень (153)
117 Мельник К. М. Тенденції та перспективи розвитку споживчого кредитування в Україні Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 336.77: 330.567.22 (477), стор. 19-27, завантажень (155)
118 Мудрак Р.П. Розвиток складської інфраструктури зернової галузі, як ключова умова повноцінного функціонування національного продовольчого ринку Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 631.24:633.1:338.439.5, стор. 14-19, завантажень (188)
119 Непочатенко О.О.
Барабаш Л.В.
Вплив митної політики України на обсяги експортно-імпортних операцій Випуск №86. Частина 2 2014, УДК: 339.9.012.23(477), стор. 6-13, завантажень (314)
120 Сарафонова І.С. Структурно-динамічні характеристики розвитку ринку продукції переробки олійних культур в сучасних економічних умовах Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.3:492, стор. 265-274, завантажень (281)
121 Копитіна І. В. Проблеми та перспективи формування місцевих бюджетів враховуючи економічний розвиток країни Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 336.1/.5, стор. 260-264, завантажень (129)
122 Бондарець В.В. Тенденції розвитку молокопереробних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 339.137.2:334.716 – 035.57, стор. 255-260, завантажень (249)
123 Власюк С.А. Фінансування сільського господарства у контексті сучасних умов Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 631.162:338.434, стор. 249-254, завантажень (147)
124 Бондаренко Н. В. Сучасний стан кредитування комерційними банками фізичних осіб в Україні Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 336.71:336.74, стор. 242-248, завантажень (147)
125 Барабаш Л.В. Теоретичні основи механізмів практичної реалізації податкової системи держави Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.436:001.891.3, стор. 235-242, завантажень (213)
126 Парубок Н. В. Теоретичні аспекти розвитку інтеграції в АПК Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.436:001.891.3, стор. 228-234, завантажень (162)
127 Мудрак Р.П. Продовольчий ринок України: ризики та нові можливості в контексті європейської інтеграції Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.439.5:330.131.7.004.122:339.92, стор. 219-228, завантажень (104)
128 Гринчак О.В.
Марін Б.М.
Прикладна інформаційна технологія розв’язування задач заміни сільськогосподарських машин Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 62-93:631.171:658.587, стор. 213-218, завантажень (295)
129 Лозова О.А. Менеджмент в діяльності туристичного підприємства та його проблеми Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.484, стор. 209-213, завантажень (142)
130 Мартинюк І.І.
Романишин С. Б.
Вплив концентрації сільськогосподарського виробництва та його диверсифікації на розвиток дрібнотоварних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.33:334.72, стор. 203-209, завантажень (173)
131 Концеба С.М. Виправлення помилок при введенні початкових залишків основних засобів в програмі «1с: Підприємство 8. 2» Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 681.518:657.421, стор. 196-203, завантажень (161)
132 Гуменюк А.В. Концепція екологічного маркетингу в діяльності аграрних підприємств Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 631.147.001.11:631.1.027, стор. 193-196, завантажень (217)
133 Вуйченко М.А. Побудова моделей регулювання наслідків поглиблення сегментації ринку праці в аграрній сфері Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 338.43.331.3, стор. 186-192, завантажень (163)
134 Тупчий О.С. Відтворення багаторічних насаджень як передумова ефективного функціонування галузі садівництва Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 631.538:634.003.13, стор. 181-186, завантажень (147)
135 Господаренко С. Г. Особливості формування стратегії розвитку підприємств виробників молока Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 334.72:631.14:636.034, стор. 173-180, завантажень (151)
136 Коваль Л.М. Основні форми та особливості землеволодіння у розрізі історії людської цивілізаці Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 349.412.4:930.85, стор. 163-172, завантажень (157)
137 Слатвінська Л.А. Сутність системності інвестування молокопродуктового підкомплексу Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 631.164.23, стор. 156-163, завантажень (181)
138 Бурик А.Ф.
Желєзний М.Ф.
Вдосконалення матеріального стимулювання в сільськогосподарських формуваннях у ринкових умовах Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 331.101.3:631.15, стор. 149-156, завантажень (148)
139 Приліпко С.М. Джерела формування інвестиційних ресурсів та фінансування заходів соціально-економічного розвитку сільських територій Черкаської області Випуск №85. Частина 2 2014, УДК: 330.322.1:316.42:330.34, стор. 137-148, завантажень (239)
140 Самойлик М.С. СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОЇ СФЕРИ ПОВОДЖЕННЯ З ТВЕРДИМИ ВІДХОДАМИ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 330.15:504.06, стор. 271-280, завантажень (204)
141 Фоменко Л.Г. ГЕНЕЗИС СИСТЕМИ ЗБУТОВОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ ЯК НОВІТНЬОГО ІНСТРУМЕНТУ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАЛИХ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 658.8:63, стор. 264-271, завантажень (272)
142 Неміш П.Д. ОСНОВИ МЕХАНІЗМУ ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ АПК ТА ЙОГО БАГАТОГРАННА ПРИРОДА Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 330.131.7, стор. 256-264, завантажень (217)
143 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Бечко В.П.
ОСОБЛИВОСТІ НЕПРЯМОГО ОПОДАТКУВАННЯ В УКРАЇНІ: СТАНОВЛЕННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 336.22, стор. 249-256, завантажень (256)
144 Мазур Ю.П. ФАКТОРИ ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗНАНЬ З ОБЛІКОВИХ ДИСЦИПЛІН Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 657:378, стор. 243-248, завантажень (147)
145 Мудрак Р.П. ВИРОБНИЦТВО БІОПАЛИВА ТА ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА КРАЇНИ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 620.952:338.439.02(477), стор. 236-243, завантажень (233)
146 Кіпіоро І.М. МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 631.164.23, стор. 230-236, завантажень (246)
147 Тупчий О.С. МЕТОДИКА ОЦІНКИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ САДІВНИЧИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 631.14:631.164.6:634, стор. 222-230, завантажень (190)
148 Гарбар В.В. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ТЕНДЕЦІЇ РОЗВИТКУ ФЕРМЕРСЬКИХ ГОСПОДАРСТВ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 631.22:631.1.016, стор. 214-221, завантажень (237)
149 Балян А.В. РЕГІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 631.164.23, стор. 207-213, завантажень (178)
150 Доронін А.В. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОЩУВАННЯ НАСІННЯ ЦУКРОВИХ БУРЯКІВ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 338.43:633.63, стор. 197-207, завантажень (223)
151 Саковська О.М. ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ КООПЕРАТИВНИХ СТРУКТУР В АГРАРНОМУ ВИРОБНИЦТВІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 338.436, стор. 193-197, завантажень (177)
152 Мельник В. В. ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ, ЯК ГОЛОВНА ПРИЧИНА СОЦІАЛЬНО-ДЕМОГРАФІЧНОЇ КРИЗИ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 321.01, стор. 185-193, завантажень (278)
153 Вуйченко М.А. ФІНАНСОВІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФОРМУВАННЯМ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОГО БІЗНЕСУ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 338.48:336.67 , стор. 172-177, завантажень (191)
154 Непочатенко В.О. РИНКОВА ВАРТІСТЬ БІЗНЕСУ, ЯК ФАКТОР ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 658.15, стор. 162-172, завантажень (231)
155 Шевченко Н.О. ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ УДОСКОНАЛЕННЯ ОБЛІКУ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВАХ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 657:634.1, стор. 155-162, завантажень (604)
156 Оляднічук Н.В. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК РОЗРАХУНКІВ ЗА ВИПЛАТАМИ ПРАЦІВНИКАМ ТА ЙОГО УДОСКОНАЛЕННЯ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 657, стор. 149-155, завантажень (343)
157 Ткаченко Т.А. УПРАВЛІННЯ ЗБУТОВОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 658.8.012.12: 631.1: 339.187, стор. 143-148, завантажень (181)
158 Непочатенко О.О.
Прокопчук О.Т.
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ОБСЛУГОВУЮЧОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ КООПЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №84. Частина 2 2014, УДК: 334.732, стор. 135-143, завантажень (297)
159 Бортник Т.І.
Лементовська В.А.
Харенко А.О.
ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ ЯК СКЛАДОВА ФОРМУВАННЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 658.8:504:338, стор. 276-283, завантажень (202)
160 Боровик П.М.
Колотуха С.М.
Бечко В.П.
ВДОСКОНАЛЕННЯ МЕХАНІЗМУ ПОДАТКОВОГО РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА ТА ОБІГУ ПІДАКЦИЗНИХ ТОВАРІВ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 336.226.1: 631.16, стор. 270-276, завантажень (214)
161 Барабаш Л.О. ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ГАЛУЗІ САДІВНИЦТВА Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 334.012.33:338.434:634, стор. 264-270, завантажень (160)
162 Бечко П. К.
Кулик К. О.
ПРОБЛЕМИ ФІНАНСОВОГО ОЗДОРОВЛЕННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 338.434:631.11, стор. 260-264, завантажень (338)
163 Бурляй О.Л.
Бурляй А. П.
Харенко А.О.
СУЧАСНИЙ СТАН РОЗВИТКУ САДІВНИЦТВА В УКРАЇНІ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 65.325, стор. 249-259, завантажень (412)
164 Комісаренко Є. М. ПРІОРИТЕТИ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ В РОЗВИТКУ ЗЕРНОВОГО ГОСПОДАРСТВА Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 332.13:338.43:633.1, стор. 243-248, завантажень (225)
165 Барабаш Л.В.
Концеба С.М.
ОЦІНКАЕФЕКТИВНОСТІФУНКЦІОНУВАННЯМЕХАНІЗМУОПОДАТКУВАННЯДОХОДІВФІЗИЧНИХОСІБВУКРАЇНІНАСУЧАСНОМУЕТАПІ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 336.225.621.11.003.13, стор. 233-242, завантажень (166)
166 Побережець Н.Б. ТЕНДЕНЦІЇ КОН’ЮНКТУРИ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ ОЛІЙНИХ КУЛЬТУР ПІД ВПЛИВОМ ЗОВНІШНІХ ЧИННИКІВ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 339.13:665.344.2, стор. 225-233, завантажень (196)
167 Мовчанюк А. В. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ВИРОБНИЧИХ ВИТРАТ У МОЛОЧНОМУ СКОТАРСТВІ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 338.512:636.2, стор. 217-225, завантажень (139)
168 Мазур Г. Ф. РОЗВИТОК АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА УКРАЇНИ У ЗРІЗІ ПРОБЛЕМ ЙОГО ІНВЕСТУВАННЯ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 330.342:631.16, стор. 210-217, завантажень (245)
169 Прокопчук О.Т. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ РЕГУЛЮВАННЯ СИСТЕМИ СТРАХУВАННЯ В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 368.54 (477), стор. 197-210, завантажень (155)
170 Школьний О.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО РИНКУ АГРОПРОДОВОЛЬЧОЇ ПРОДУКЦІЇ Випуск №82. Частина 2 2013, УДК: 001.890:339.9+338.43, стор. 191-197, завантажень (271)
171 Хрипун В.М. МОТИВАЦІЯ І СТИМУЛЮВАННЯ МЕНЕДЖЕРАМИ ТРУДОВОЇ АКТИВНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ АГРАРНИХ ФІРМ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 331.101.3 – 057.212:331.105.24:631.145, стор. 282-289, завантажень (354)
172 Жученко Д.Б. ПЕРЕДУМОВИ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ГАЛУЗІ БДЖІЛЬНИЦТВА Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 338.43:638.1, стор. 275-82, завантажень (146)
173 Брусенко М.А. СТРУКТУРУВАННЯ АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ (СТРАТЕГІЇ) ДЕРЖАВИ У РОЗРІЗІ КЛЮЧОВИХ ЕЛЕМЕНТІВ НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 351.746.1:338.432:332.021, стор. 269-275, завантажень (143)
174 Кравченко Т.О. ГЕНЕЗИС НАУКОВИХ ПОГЛЯДІВ НА ПОНЯТТЯ «ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ» В ЕКОНОМІЧНІЙ ТЕОРІЇ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 167:330.14:330.8, стор. 261-269, завантажень (142)
175 Стецюк С.С. МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ВИТРАТАМИ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 338.435, стор. 253-261, завантажень (206)
176 Улянич К.Ф. ІНФОРМАТИЗАЦІЯ ЯК УМОВА ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 65.012.45, стор. 248-253, завантажень (166)
177 Тимчук С.В. РОЗВИТОК ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ РИНКУ ЛІСОПРОДУКЦІЇ УКРАЇНИ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 339.56: 691.11, стор. 240-248, завантажень (325)
178 Світовий О.М. РОЛЬ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ У ФОРМУВАННІ ДОДАНОЇ ВАРТОСТІ В ЗЕРНОВИРОБНИЦТВІ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 338.43:633.1, стор. 234-240, завантажень (217)
179 Прокопчук О.Т.
Улянич Ю.В.
Улянич К.Ф.
ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД СТРАХУВАННЯ АГРАРНИХ РИЗИКІВ ТА ДОЦІЛЬНІСТЬ ЙОГО ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 368.5, стор. 227-234, завантажень (301)
180 Маринюк А. Ю. ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ NO-TILL В СІЛЬСЬКОМУ ГОСПОДАРСТВІ ЯК ОСНОВА ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ АГРАРНОГО Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 33.338.432, стор. 219-227, завантажень (289)
181 Каричковський В.Д.
Хоменко М.А.
СТАН ВИРОБНИЦТВА ЯГІДНОЇ ПРОДУКЦІЇ В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 338.43:633/635, стор. 215-219, завантажень (152)
182 Бутило І.А. ЕКОНОМІКО-ЕКОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ ВИРОБНИЦТВА ПЕЛЕТ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 662.6/9:662.663:662.63, стор. 209-215, завантажень (279)
183 Головчук Л.А. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МОЛОКОПРОДУКТОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ АГРОПРОМИСЛОВОГО ВИРОБНИЦТВА Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 35.075.5: 338.432, стор. 203-209, завантажень (352)
184 Бутило Р.І. СТАН РОЗВИТКУ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНІ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 330.131, стор. 197-203, завантажень (185)
185 Байрак О.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РЕСУРСАМИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 336.717.18:338.43, стор. 189-197, завантажень (419)
186 Вуйченко М.А. ШЛЯХИ РЕГУЛЮВАННЯ СЕГМЕНТАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РИНКУ ПРАЦІ АГРАРНОЇ СФЕРИ Випуск №83. Частина 2 2013, УДК: 338.43.331.3 , стор. 183-189, завантажень (284)