Уманський НУС | сьогодні: 08.06.2018

Редакційна колегія

Головний редактор  Непочатенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету садівництва

Заступник головного редактора  Карпенко Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності  Уманського національного університету садівництва

Члени редколегії:

Балабак Анатолій Федорович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри садово-паркового господарства Уманського національного університету садівництва

Господаренко Григорій Миколайович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва

Грицаєнко Зінаїда Мартинівна — доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри біології Уманського національного університету садівництва

Єщенко Володимир Омельянович  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва

Заморський Володимир Васильович  доктор сільськогосподарських наук, доцент кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва

Копитко Петро Григорович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри загального землеробства Уманського національного університету садівництва

Кучеренко Тамара Євгеніївна — доктор економічних наук, професор кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва

Мельник Олександр Васильович  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри плодівництва і виноградарства Уманського національного університету садівництва

Молдаван Любов Василівна — доктор економічних наук, професор, головний науковий співробітник ДУ "Інститут економіки та прогнозування НАН України"

Мудрак Руслан Петрович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри маркетингу Уманського національного університету садівництва

Музиченко Анатолій Степанович — доктор економічних наук, професор , завідувач кафедри економіки підприємства і фінансів Уманського державного педагогічного університету ім. П.Г. Тичини

Нестерчук Юлія Олександрівна — доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва

Осокіна Ніна Максимівна  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва
Полторецький Сергій Петрович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва
Терещенко Юрій Федорович — доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва
Токар Анастасія Юхимівна  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання та переробки плодів і овочів Уманського національного університету садівництва

Транченко Людмила Володимирівна — доктор економічних наук, професор кафедри менедмженту організацій Уманського національного університету садівництва

Уланчук Володимир Семенович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Уманського національного університету садівництва
Улянич Олена Іванівна - доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри овочівництва Уманського національного університету садівництва

Школьний Олександр Олексійович - доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри менеджменту ЗЕД Уманського національного університету садівництва

         Гринчак Микола Васильович, кандидат технічних наук, доцент кафедри економічної кібернетики та інформаційних систем Уманського національного університету садівництва
Відповідальний секретар  Прокопчук Ігор Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва