Уманський НУС | сьогодні: 10.12.2018

Редакційна колегія

Головний редактор  Непочатенко Олена Олександрівна, доктор економічних наук, професор, ректор Уманського національного університету садівництва

Заступник головного редактора  Карпенко Віктор Петрович, доктор сільськогосподарських наук, професор, проректор з наукової та інноваційної діяльності  Уманського національного університету садівництва

Члени редколегії:

Господаренко Григорій Миколайович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва

Мудрак Руслан Петрович — доктор економічних наук, професор, завідувач кафедри економіки Уманського національного університету садівництва

Нестерчук Юлія Олександрівна — доктор економічних наук, професор, декан факультету економіки і підприємництва Уманського національного університету садівництва

Осокіна Ніна Максимівна  доктор сільськогосподарських наук, професор, завідувач кафедри технології зберігання і переробки зерна Уманського національного університету садівництва
Полторецький Сергій Петрович  доктор сільськогосподарських наук, професор кафедри рослинництва Уманського національного університету садівництва

Транченко Людмила Володимирівна — доктор економічних наук, професор кафедри менедмженту організацій Уманського національного університету садівництва

Відповідальний секретар  Прокопчук Ігор Васильович, кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри агрохімії і грунтознавства Уманського національного університету садівництва